Bắc Giang: Phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế từ 18h00 ngày 6/11

BGTV- Ngày 6/11/202, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký ban hành Quyết định số 2240/QĐ-UBND thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế để phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể: Từ hồi 18 giờ 00 phút, ngày 06/11/2021 thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện … Continue reading Bắc Giang: Phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế từ 18h00 ngày 6/11