UBND xã Lục Sơn (huyện Lục Nam) giao thầu đất rừng không đúng dẫn đến khiếu kiện

Nguồn: Báo Bắc Giang điện tử Gần đây, Báo Bắc Giang nhận được đơn của bà Triệu Thị Tuyên, thôn Vua Bà, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) phản ánh UBND xã Lục Sơn (cùng huyện) đã giao thầu phần diện tích đất rừng của gia đình bà cho người khác dẫn đến … Continue reading UBND xã Lục Sơn (huyện Lục Nam) giao thầu đất rừng không đúng dẫn đến khiếu kiện