QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư có nghĩa vụ quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế của một quốc gia nói chung. Theo quy định của pháp luật đầu tư hiện hành, một nhà đầu tư có những quyền hạn và nghĩa vụ sau đây. 1. Nhà đầu tư … Continue reading QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ