Hộp thư truyền hình ngày 03/12/2021: Lập di chúc có cần chữ ký của các con không ?

Chương trình hộp thư truyền hình – Đài truyền hình tỉnh Bắc Giang – số ngày 03/12/2021 Câu hỏi của bạn xem truyền hình: Vợ chồng tôi có 3 người con, trong đó có 2 cháu đã lập gia đình và ra ở riêng. Khi 2 cháu lớn ra ở riêng, vợ chồng chúng tôi … Continue reading Hộp thư truyền hình ngày 03/12/2021: Lập di chúc có cần chữ ký của các con không ?