Hộp thư truyền hình ngày 03/12/2021: Lập di chúc có cần chữ ký của các con không ?

Chương trình hộp thư truyền hình – Đài truyền hình tỉnh Bắc Giang – số ngày 03/12/2021 Câu hỏi của bạn xem truyền hình: Vợ chồng tôi có 3 người con, trong đó có 2 cháu đã lập gia đình và ra ở riêng. Khi 2 cháu lớn ra ở riêng, vợ chồng chúng tôi đều đã cho đất làm nhà. Vợ chồng tôi chỉ còn mảnh đất hiện đang ở, dự định sau này sẽ cho người con út đang ở cùng chăm sóc chúng tôi. Cuối năm ngoái ông chồng tôi mất không để lại di chúc gì. Vậy cho tôi hỏi, tôi có thể lập di chúc để lại mảnh đất cho người con út không và di chúc có cần có chữ ký của các con tôi không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *