DOANH NGHIỆP CÓ BẮT BUỘC PHẢI TRẢ THÁNG LƯƠNG THỨ 13?

Cứ đến tết âm lịch là vấn đề thưởng tết, tháng lương thứ 13 lại nóng hơn bao giờ hết, nhất là trong năm nay khi các công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid 19Vậy Doanh nghiệp có bắt buộc phải chi trả tháng lương thứ 13 cho người lao động?Cùng … Continue reading DOANH NGHIỆP CÓ BẮT BUỘC PHẢI TRẢ THÁNG LƯƠNG THỨ 13?