Thành lập công ty / Thành lập doanh nghiệp là thủ tục đầu tiên để thương nhân bước chân gia nhập thị trường. Theo đó, để một công ty được ra đời cần phải thực hiện thủ tục hành chính xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính của doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có chứng chỉ hành nghề, kiến thức chuyên sâu cùng kinh nghiệm lâu năm, Văn phòng luật sư PROLAF đã hỗ trợ hàng trăm doanh nhân khởi nghiệp, thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp mỗi năm.

Hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, tài liệu để thành lập công ty

Để có thể tiến hành thành lập công ty khách hàng cần chuẩn bị thông tin và tài liệu sau:

– Bản sao chứng thực (công chứng) chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc thẻ căn cước của các thành viên/cổ đông tham gia góp vốn thành lập công ty

Lưu ý: Bản sao chứng thực tài liệu nêu trên phải trong thời hạn 06 (sáu) tháng tính từ ngày chứng thực. Trường hợp, khách hàng không thể tiến hành công chứng được giấy tờ trên, khách hàng co thể gửi bản scan hoặc bản gốc cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành chứng thực miễn phí giấy tờ này cho khách hàng.

– Thông tin cho việc thành lập Công ty bao gồm:

+ Tên và loại hình công ty dự định thành lập:

Hiện nay có 02 loại hình Doanh nghiệp cơ bản mà khách hàng hay lựa chọn là Công ty TNHH và Công ty cổ phần, đối với tên Công ty Quý khách hàng nên cân nhắc lựa chọn đặt tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tên công ty này không bị trùng lắp hoàn toàn vớicác đơn vị đã thành lập trước đó (áp dụng trên toàn quốc) quý khách có thể tham khảo tên các doanh nghiệp tại cổng “Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”.

+ Địa chỉ trụ sở chính công ty dự định thành lập

Địa chỉ công ty là nơi hoạt động của doanh nghiệp và được thể hiện thông tin cụ thể bao gồm: số nhà/thôn/xóm – đường/phố – xã/phường/thị trấn/ – quận/huyện – tỉnh/thành phố.

Lưu ý: Địa chỉ trụ sở chính công ty không bao gồm nhà chung cư, tòa nhà không có chức năng kinh doanh văn phòng, khu tập thể (áp dụng đối với 04 thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

+ Vốn điều lệ Công ty và tỷ lệ vốn góp của thành viên/cổ đông:

Vốn điều lệ là vốn góp của các thành viên/cổ đông tham gia thành lập Công ty, vốn điều lệ có thể góp bằng tiền mặt hoặc tài sản khác.

Mức vốn điều lệ công ty phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các thành viên/cổ đông/chủ sở hữu dựa trên mức độ, phạm vi kinh doanh. Khi thành lập Doanh nghiệp, chú ý không nên để vốn quá cao ngay từ đầu mà nên để mức phù hợp với quy mô kinh doanh.

Khi có nhu cần tăng vốn về sau, doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ công ty đơn giản và dễ dàng.

+ Đăng ký ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh là lĩnh vực kinh doanh Công ty dự định kinh doanh, Quý khách hàng có thể tham khảo ngành nghề kinh doanh trên cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc quyết định 337 của Thủ tướng chính phủ về ngành nghề kinh doanh.

Lưu ý: Với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần đáp ứng được điều kiện kinh doanh trước khi hoạt động

+ Lựa chọn người đại diện theo pháp luật Công ty:

Các thành viên/Cổ đông thống nhất lựa chọn người đại diện theo pháp luật Công ty

+ Thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty và tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty:

Quyền lợi và trách nhiệm là hai thứ luôn đồng hành với nhau trong công việc. Do đó, việc phân chia tỷ lệ góp vốn trong công ty sẽ do thành viên/cổ đông quyết định trên cơ sở đồng thuận của tất cả các thành viên/cổ đông.

Thành viên/cổ đông nào có tỷ vốn cao hơn các thành viên/cổ đông khác trong công ty cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ có nhiều quyền lợi hơn nhưng cũng có trách nhiệm lớn hơn. Do đó, trước khi quyết định tỷ lệ sở hữu vốn, thành viên/cổ đông cần có sự trao đổi và thống nhất để tránh những vấn đề phát sinh không cần thiết trong quá trình hoạt động công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thông tin và tài liệu nêu trên, khách hàng sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ cho việc thành lập công ty, thành phần hồ sơ gồm các tài liệu sau:

1. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn):

a. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH (do người đại diện theo pháp luật ký);

b. Dự thảo điều lệ công ty TNHH (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên);

c. Danh sách thành viên (mẫu quy định) – Chỉ áp dụng trong trường hợp là Công ty trách nhiệm hữu hạn từ 02 thành viên trở lên.

d. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên, người đại diện theo pháp luật:

– Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Nếu thành viên là tổ chức:Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

2. Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần:

a. Giấy đề nghị đăng ký thành lập Công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật ký); 

b. Dự thảo điều lệ công ty cổ phần (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông); 

c. Danh sách Cổ đông (mẫu quy định)  

d. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả Cổ đông người đại diện theo pháp luật:

– Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Nếu Cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp

Sau khi chuyển bị xong hồ sơ, Quý khách hàng sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép theo trình tự sau:

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng nhận hồ sơ hoặc nộp trực tuyến qua công thông tin quốc gia về doanh nghiệp
Lưu ý: Đối với thành phố Hà Nội, bắt buộc khách hàng phải nộp hồ sơ thông qua cổng thông tin quốc gia.

– Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ xác nhận và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung bản gốc hồ sơ giấy để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc sửa chữa, phòng ĐKKD sẽ ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa lại hồ sơ.
Khách hàng sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ điều kiện sau:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

– Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;

– Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;

– Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Doanh nghiệp cần làm sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

– Khắc dấu pháp nhân công ty: Doanh nghiệp liên hệ với công ty cung cấp dịch vụ khắc dấu, để tiến hành thủ tục khắc dâu tên công ty. Hồ sơ bao gồm: (i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ii) tờ đăng ký khắc dấu;

– Công bố mẫu dấu và công bố thông tin thành lập Doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục công bố thông tin và công bố mẫu dấu đã đăng ký tới cổng thông tin quốc gia;

– Đăng ký chữ ký số điện tử để kê khai thuế:

– Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và thông báo việc sử dụng hóa đơn điện tử;

– Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài;

– Đăng ký tài khoản ngân hàng và thông báo việc sử dụng tài khoản ngân hàng;

– Dán biển tên công ty tại trụ sở đã đăng ký.

Dịch vụ thành lập công ty - Tư vấn thành lập cty tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỦA PROLAF

Trong quá trình cung cấp dịch vụ thành lập công ty cho khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện công việc theo các bước sau:

Bước 1: Tư vấn quy trình thành lập công ty cho khách hàng từ đầu đến cuối

PROLAF tư vấn trực tiếp cho khách hàng theo yêu cầu.

Bước 2: Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cần thiết để thành lập công ty

Hướng dẫn khác hàng chuẩn bị các thủ tục thành lập công ty, các tài liệu, giấy tờ, thông tin cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi còn xem xét tính pháp lý của các tài liệu, giấy tờ và tư vấn cho khách hàng cho khách hàng trong trường hợp giấy tờ không đảm bảo tính pháp lý

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho khách hàng

PROLAF sẽ cử các luật sư, chuyên viên pháp lý trực tiếp soạn thảo hồ sơ cho việc thành lập doanh nghiệp. Sau khi soạn xong chúng tôi sẽ gửi hồ sơ qua email cho khách hàng để khách hàng xem xét, sửa đổi, bổ sung thông tin (nếu có) vào hồ sơ thành lập công ty trước khi in và chuyển tới địa chỉ khách hàng yêu cầu để ký, đóng dấu.

Bước 4: Nộp hồ sơ thành lập công ty tới phòng Đăng ký kinh doanh

Sau khi quý khách hàng hoàn thành việc ký hồ sơ và giấy tờ, PROLAF sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong quá trình nộp hồ sơ sẽ trao đổi với chuyên viên thụ lý, nhận kết quả và chuyển tới quý khách hàng.

Bước 5: Nhận kết quả và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho khách hàng

Bàn giao cho khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và dấu pháp nhân công ty, công bố thông tin cho việc thành lập doanh nghiệp và công bố mẫu dấu trên công thông tin quốc gia để sử dụng hợp pháp.

PROLAF cam kết giúp bạn hoàn tất các thủ tục Thành lập doanh nghiệp hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất. Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng Dịch vụ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào cần tư vấn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline để được hỗ trợ tư vấn và làm thủ tục với chi phí rẻ nhất nhé!

Nguồn: https://luathoangphi.vn/