PROLAF tư vấn và giải đáp các thắc mắc về Luật đất đai như: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Mua bán nhà – đất – căn hộ – căn hộ nghỉ dưỡng đã hình thành/hình thành trong tương lai, Hợp đồng thuê/hợp tác, Sở hữu chung – riêng, Giải quyết tranh chấp….