Ông Nguyễn Đình Huân là một luật sư thành viên của PROLAF.

– Lịch sử công tác:

  • Năm 1978: Điều tra viên
  • Năm 1986: Thủ trưởng cơ quan điều tra
  • Năm 1990: Viện phó Viện kiểm sát
  • Năm 1997: Làm luật sư cho đến nay. Trước khi tham gia PROLAF, ông là trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Đình Huân.

Sau khi tham gia PROLAF, Ông Huân tiếp tục chịu trách nhiệm về việc tư vấn và hỗ trợ giải quyết tranh chấp dân sự, hình sự, hành chính.

– Địa bàn phụ trách: Huyện Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang.