– Hotline: 0979.598.146
– email: [email protected]
– Địa chỉ: 62 Đặng Thị Nho, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.