NGUYỄN VĂN ĐỨC

Cố vấn pháp lý: NGUYỄN VĂN ĐỨC

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Lĩnh vực: Đầu tư, doanh nghiệp, đấu thầu

Ông Nguyễn Văn Đức là thành viên của Văn phòng luật sư PROLAF từ tháng 7 năm 2022 với vai trò cố vấn pháp lý chuyên sâu về mảng đầu tư và doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập PROLAF, ông Đức từng có nhiều năm công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang với vai trò thẩm định và cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư trên địa bản tỉnh, đặc biệt là những dự án có tính chất phức tạp như dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), dự án sử dụng đất.

Ông Đức từng tham gia đoàn đàm phán một số khoản vay với các tổ chức tài tài chính quốc tế và triển khai quản lý một số dự an ODA các dự án an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài như World Bank, ADB, Plan International, Handicap, World Bank; tham gia tư vấn/điều hành trực tiếp một số doanh nghiệp như Công ty cổ phần Nông nghiệp Bảo Sen, Công ty REDAMCO (Singapore); Ông Đức từng là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang.

Bằng cấp, chứng chỉ

  • Cử nhân Luật Kinh tế – Trường Đại học Thái Nguyên
  • Thạc sỹ Kinh tế và Quản lý công – Trường Đại học Tổng hợp tự do Brexen, Vương quốc Bỉ
  • Cử nhân tiếng Anh –Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Chứng nhận đào tạo kỹ năng xúc tiến đầu tư nước ngoài
  • Chứng nhận đấu thầu quốc tế
  • Chứng nhận đầu thầu trong nước
  • Chứng nhận đào tạo Hợp tác công tư – Trường Đại học Fullbright