– Lịch sử công tác:

  • 1974 – 1991: Giáo viên Trường Cao đẳng Cảnh sát
  • 1991 – 2001: Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Yên Thế
  • 2001 – 2014: Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Tân Yên
  • 2014 – 2016: Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa
  • 2016 – 2018: Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Tân Yên
  • 2018 đến nay: Luật sư Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Huân và hiện tại là một Luật sư thành viên Văn phòng luật sư PROLAF.

Qua quá trình công tác, ông Cường đã đạt được nhiều kinh nghiệm trong tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp tại Tòa Án.

– Địa bàn công tác: Huyện Tân Yên, huyện Yên Thế, huyện Hiệp Hòa.