𝐓𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐡𝐨̀𝐚 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 đ𝐚̂́𝐭 đ𝐚𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐔𝐁𝐍𝐃 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐱𝐚̃

Tôi và chị P.A là hàng xóm, do có tranh chấp về đất đai với chị P.A nên ngày 01/9/2023, tôi đã nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai lên Toà an nhân dân tỉnh, nhưng được Toà hướng dẫn nộp đơn đến UBND xã có thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay 01/12/2023, đã được 60 ngày kể từ ngày nộp đơn mà UBND xã vẫn không giải quyết cũng không có phản hồi lại.

Vậy luật sư cho hỏi việc tôi nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai đến UBND xã đã được 60 ngày, nhưng UBND xã không tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai, cũng không có phản hồi lại là đúng hay sai?”

Luật sư tư vấn:

Theo khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 có quy định:

“Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.”

Căn cứ quy định nêu trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. Vậy, việc anh nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai đến Ủy ban nhân dân xã đã được 60 ngày, nhưng Ủy ban nhân dân xã không tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai, cũng không có phản hồi lại là sai.

Đến với PROLAF để được tư vấn và hỗ trợ.

─────────────────────

* CÔNG TY LUẬT TNHH PROLAF

☎: 0979.598.146/0865.119.199

📧: [email protected]

📌: Shophouse 2, Tòa nhà Saigontel Central Park, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *