LS tư vấn: Thủ tục tách sổ đỏ theo bản án ly hôn của tòa án

Trường hợp đã có bản án ly hôn chia tài sản của Tòa án, nhưng một bên không hợp tác hay giao sổ đỏ để làm thủ tục tách sổ thì cần phải làm sao? Cùng luật sư PROLAF tìm câu trả lời thông qua mục Hộp thư truyền hình tỉnh Bắc Giang ngày 22/4/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *